Phan Nguyễn Hoàng Mai

Giảng viên Phan Nguyễn Hoàng Mai tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật phục hồi chức năng tại trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2020