Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn phát triển các loại hình đào tạo của Trường Đại học Y tế công cộng, năm 2020 bộ môn Liên chuyên khoa trực thuộc Khoa Y học lâm sàng được thành lập. Trong những năm tới bộ môn phấn đấu phát triển đôi ngũ giảng viên cơ hữu đủ trình độ đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng các hệ đào tạo của nhà trường cũng như phát triển các loại hình dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa Phạm Ngọc Thạch (Bệnh viện trực thuộc trường ĐH Y tế Công Cộng)

 

Nhiệm vụ của Bộ môn

  • Tham gia khám chữa bệnh và hướng dẫn sinh viên học lâm sàng thực hành tại các bệnh viện là cơ sở thực hành của nhà trường như bệnh viện E, bệnh viện đa khoa Hà Đông, Nông Nghiệp, Đức Giang, Hoài Đức.
  • Nghiên cứu khoa học và tư vấn các vấn đề sức khỏe nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao vị thế của Nhà trường trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học