Ngày 26/4/2019 Bộ trưởng Bộ Y tế ra quyết định số 1529/QĐ-BYT ngày 26/04/2019 về việc phê duyệt nội dung, kế hoạch hoạt động thực hiện dự án “Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng đối với nạn nhân chất độc hóa học/dioxin giai đoạn 2018-2021”. Đây là dự án của Bộ y tế có sự tham gia của nhiều đơn vị trong đó có trường Đại học y tế công cộng.

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Dự án nhằm chuyển giao kiến thức, kỹ thuật phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho cán bộ tuyến tỉnh, huyện, Trường Đại học Y tế công cộng phối hợp với Sở Y tế và Bệnh viện PHCN của 3 tỉnh khu vực phía bắc gồm : Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai đã tổ chức các lớp tập huấn về “Phát hiện sớm, can thiệp sớm và Phục hồi chức năng cho nạn nhân/người khuyết tật” cho cán bộ y tế tuyến tỉnh, huyện.

Giảng viên tham gia tập huấn là các chuyên gia trong lĩnh vực Phục hồi chức năng của bộ y tế với nhiều năm kinh nghiệm về Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

Tổng số có hơn 200 cán bộ y tế Sản, Nhi, Phục hồi chức năng của các quận, huyện công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám tư nhân tham gia học.

Một số hình ảnh các lớp tập huấn:

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi tập huấn

 

Các học viên tham gia lớp tập huấn

 

Giảng viên cùng học viên lớp tập huấn