Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo

  • Job
    Giảng viên Khoa Y Học Lâm Sàng
  • Specialized
    Thạc sĩ
  • Experience
  • Email

Giảng viên Nguyễn Thị Phương Thảo tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Thái Nguyên năm 2011.

Sau đó tiếp tục theo học và tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Tai Mũi Họng tại Đại học Y Hà Nội năm 2016.

Hiện tại giảng viên Nguyễn Thị Phương Thảo đang là bác sĩ phụ trách chuyên môn phòng khám tai mũi họng, phụ trách khoa Liên chuyên khoa thuộc PKĐK Trường Đại học Y tế Công Cộng.