CN. Trịnh Công Sơn

  • Job
    Giảng viên bộ môn Phục hồi chức năng - Khoa Y học lâm sàng
  • Specialized
    Cử nhân
  • Experience
  • Email

Giảng viên Trịnh Công Sơn tốt nghiệp cử nhân Kỹ thuật phục hồi chức năng tại trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương năm 2021.