CN. Phan Nguyễn Hoàng Mai

  • Job
    Giảng viên bộ môn Phục hồi chức năng - Khoa Y học lâm sàng
  • Specialized
    Cử nhân
  • Experience
  • Email

Giảng viên Phan Nguyễn Hoàng Mai tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật phục hồi chức năng tại trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2020