Tiến sĩ - Bác sĩ VŨ NGỌC TRUNG

 • Job
  PHÓ TRƯỞNG KHOA Y HỌC LÂM SÀNG
 • Specialized
  Tiến sĩ
 • Experience
 • Email

TS.BS Vũ Ngọc Trung tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa năm 1995, tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại năm 2002, tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Nội tim Mạch năm 2021 tại trường Đại học Y Hà Nội.

Hoàn thành chương trình đào tạo tim mạch can thiệp tại viện tim mạch Việt Nam năm 2005, chương trình đào tạo tim mạch can thiệp nâng cao tại CHUV Laussanne Thuỵ sỹ năm 2011.

TS.BS Vũ Ngọc Trung đã từng công tác tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Bưu Điện từ 2003 đến 2009, Phòng tim mạch can thiệp bệnh viện tim Hà Nội từ 2009 đến 2013, Giữ chức vụ Trưởng phòng khám đa khoa, phó giám đốc bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội từ 2014 đến 2022.

Từ tháng 12/2022 là Giảng Bộ môn Nội Nhi thuộc khoa Y học lâm sàng Trường Đại học Y tế Công cộng, Từ tháng 1/2023 là phó trưởng khoa Y học Lâm sàng trường đại học Y tế Công cộng. Lĩnh vực chuyên môn là chuyên gia về hồi sức cấp cứu và tim mạch can thiệp. Chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực nội tim mạch.

TS.BS Vũ Ngọc Trung đang giảng dạy các môn học chuyên ngành nội nhi, bệnh không lây nhiễm, bệnh truyền nhiễm và hướng dẫn học viên sau đại học.

Các bài báo đã xuất bản: 

 1.  Vũ Ngọc Trung, Trần Hùng Mạnh, Nguyễn Nam Dương, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Lân Hiếu (2007). Đánh giá kết quả bước đầu chụp và can thiệp động mạch vành ở bệnh nhân có bệnh lý động mạch vành tại bệnh viện Bưu Điện. Tạp chí Tim Mạch Học Việt Nam, (47), 81.
 2. Vũ Ngọc Trung, Trịnh Hoàng Hà (2014). Nghiên cứu căng thẳng chức năng hệ tim mạch của công nhân lái xe bưu chính trong quá trình lao động. Tạp chí Y học thực hành, 903 (1), 147-151.
 3. Vũ Ngọc Trung, Trịnh Hoàng Hà, Lê Văn Tú, Đặng Đức Minh, Nguyễn Ngọc Quang (2014). Nghiên cứu tỷ lệ hiện tượng tiền thích nghi lâm sàng ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp tại Viện Tim mạch Việt Nam. Tạp chí Y học thực hành, 924 (7), 38-41.
 4. Vũ Ngọc Trung, Phạm Thị Hồng Nhung (2016) Kết quả bước đầu xác định tần số phân bố kiểu gen CYP2C19 ở người bệnh hội chứng động mạch vành cấp tại một số bệnh viện ở Hà Nội. Tạp chí Y học Việt nam, 449(1), 127–131.
 5. Phạm Thị Hồng Nhung, & Vũ Ngọc Trung. (2016). Xây dựng quy trình phân tích đa hình gen CYP2C19 ở bệnh nhân hội chứng động mạch vành cấp. Tạp chí Y học Việt nam, 449(1), 172–176.
 6. Nguyễn Thị Thuý Mẫu, & Vũ Ngọc Trung. (2017). Bước đầu đánh giá mối liên quan giữa đa hình gen CYP2C19 và độ ngưng tập tiểu cầu trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp tại một số bệnh viện ở Hà Nội. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược, 33(2), 68–74.
 7. Vũ Thị Thơm, Vũ Phương Thảo, Vũ Ngọc Trung, Nguyễn Thị Thuý Mẫu. (2018). Mối liên quan giữa độ ngưng tập tiểu cầu với kiểu gen CYP2C19*2, CYP2C19*3 và một số yếu tố khác trên 54 bệnh nhân đau thắt ngực không ổn định tại Viện Tim mạch Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược, 34(1), 74–81.
 8. Vu et al. (2018) The effects of CYP2C19 genotype and other factors on platelet aggregation in Vietnamese patients with acute coronary syndrome. Academia Journal of Scientific Research, 6(4): 172-179.