Bộ môn điều dưỡng được thành lập mang trong mình sứ mạng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực điều dưỡng tại cộng đồng để từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe toàn dân, giảm tải cho các bệnh viện.

 

Nhiệm vụ của bộ môn

  • Xây dựng chương trình và đào tạo các khóa ngắn hạn cho điều dưỡng theo nhu cầu xã hội về chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng
  • Xây dựng chương trình và đào tạo các khóa ngắn hạn về điều dưỡng các chuyên ngành cho điều dưỡng mới tốt nghiệp phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề.
  • Xây dựng chương trình môn học và giảng dạy cho cử nhân điều dưỡng, cử nhân công tác xã hội, cử nhân dinh dưỡng.
  • Nghiên cứu khoa học các vấn đề sức khỏe liên quan đến điều dưỡng và nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực điều dưỡng
  • Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu; trao đổi khoa học chuyên ngành điều dưỡng, phục hồi chức năng…
  • Gắn với Phòng khám của trường, khoa Y học cơ sở, trung tâm xét nghiệm làm cơ sở đào tạo, phát triển bộ môn