Khoa Y học lâm sàng là một trong 5 khoa chuyên môn của Trường Đại học Y tế công cộng, có sứ mạng tham gia đào tạo nguồn nhân lực y tế công cộng, xét nghiệm y học dự phòng, dinh dưỡng, công tác xã hội, điều dưỡng và phục hồi chức năng; thực hiện khám chữa bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. 

1. Đào tạo: ở trình độ đại học, sau đại học; các khóa đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ

 • Khoa Y học lâm sàng gồm có đội ngũ các bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên phục hồi chức năng tham gia hoạt động giảng dạy các môn lâm sàng cho các đối tượng cử nhân, cao học như: nội - nhi, ngoại - sản, sơ cấp cứu, bệnh truyền nhiễm, bệnh không truyền nhiễm, bệnh thông thường, triệu chứng và điều trị học cơ bản nội khoa, nhi khoa; triệu chứng học và điều trị học cơ bản ngoại khoa – sản khoa, phục hồi chức năng cơ bản, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, điều dưỡng cơ bản, điều dưỡng cộng đồng và phòng chống HIV/AIDS.
 • Bên cạnh đó, các giảng viên của khoa YHLS đã và đang giảng dạy các môn học của các khoa khác như:
  • Phối hợp với khoa Khoa học xã hội – hành vi và giáo dục sức khỏe, Khoa khoa học cơ bản giảng dạy các môn cho các đối tượng khác nhau như: Phương pháp nghiên cứu định tính, Phương pháp nghiên cứu định tính nâng cao, Phương pháp nghiên cứu kết hợp, Phương pháp nghiên cứu khoa học…
  • Phối hợp với Khoa Y học cơ sở - Khoa giảng dạy các môn y học cơ sở bao gồm giải phẫu, sinh lý bệnh – miễn dịch, hóa sinh, vi sinh và ký sinh trùng.
 • Các giảng viên của khoa có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, hướng dẫn sinh viên thực hành tại các bệnh viện: Hướng dẫn cho sinh viên các kiến thức lâm sàng, hướng dẫn thực tập tại các khoa về phòng và điều trị tại bệnh viện một số bệnh thông thường thuộc các chuyên ngành nội, nhi, ngoại, sản tại các bệnh viện (bệnh viện đa khoa Hà Đông, bệnh viện đa khoa Nông nghiệp, bệnh viện đa khoa Hoài Đức, Bệnh viện đa khoa Đức Giang, bệnh viện E...) nhằm giúp cho sinh viên có kiến thức và kĩ năng lâm sàng.
 • Ngoài ra các giảng viên còn hướng dẫn sinh viên các bài tập cộng đồng tại thực địa, hướng dẫn luận văn cao học, nghiên cứu sinh, chuyên khoa I, chuyên khoa II…

2. Nghiên cứu khoa học

 • Thực hiện và tư vấn các nghiên cứu y sinh trong đó bao gồm nhiều nghiên cứu về hành vi nguy cơ với sức khỏe, định hướng tăng cường nghiên cứu tại các cơ sở y tế, bệnh viện, các nghiên cứu lâm sàng.
 • Tham gia các nghiên cứu y tế công cộng như đánh giá các chương trình, dịch vụ y tế, xây dựng các can thiệp nâng cao sức khoẻ sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác nhau (định lượng, định tính, kết hợp).
 • Tham gia viết các bài báo xuất bản trong nước và quốc tế liên quan đến các vấn đề sức khỏe, y học lâm sàng các chuyên ngành như nội, ngoại, sản, nhi, điều dưỡng, phục hồi chức năng…

3. Cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh

 • Các cán bộ của khoa liên tục tham gia cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh theo chứng chỉ hành nghề y được cấp. Khoa YHLS gắn kết chặt chẽ với phòng khám đa khoa của trường Đại học y tế công cộng, khoa Y học cơ sở, Trung tâm xét nghiệm của trường Đại học Y tế công cộng trong thực hành khám chữa bệnh, đào tạo kiến thức và thực hành kĩ năng thực hành lâm sàng.

4. Tư vấn

 • Tư vấn về phương pháp nghiên cứu khoa học cho các đề tài của sinh viên, học viên cũng như cán bộ trong và ngoài trường.
 • Tham gia tư vấn cho các tổ chức: Bộ y tế, các tổ chức trong nước và quốc tế.