CN. Nguyễn Thị Thuỳ Chi

  • Job
    Giảng viên bộ môn Phục hồi chức năng - Khoa Y học lâm sàng
  • Specialized
  • Experience
  • Email

Giảng viên Nguyễn Thị Thuỳ Chi tốt nghiệp cử nhân Kỹ thuật phục hồi chức năng tại trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương năm 2021.