PGS.TS.BS. Đỗ Đào Vũ

  • Job
    Trưởng bộ môn Phục hồi chức năng - Khoa Y học lâm sàng
  • Specialized
  • Experience
  • Email

PGS.TS.BS Đỗ Đào Vũ tốt nghiệp Bs đa khoa năm 2002 tại trường Đại học Y Hải Phòng, Bác sĩ nội trú Phục hồi chức năng năm 2007 tại trường Đại học y Hà Nội, Tiến sĩ chuyên ngành Phục hồi chức năng tại Đại học Y Hà Nội năm 2014. PGS.TS.BS Đỗ Đào Vũ Đã từng trải qua các vị trí công tác tại Trung tâm phục hồi chức năng bệnh viện Bạch Mai từ 2008 đến 2014, Phó giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng bệnh viện Bạch Mai từ 2014 đến nay. Từ 2023 đến nay là trưởng bộ môn Phục hồi chức năng thuộc khoa Y học lâm sàng Trường Đại học Y tế Công cộng, giảng viên kiêm nghiệm tại trường Đại học Y tế Công cộng.

PGS.TS.BS Đỗ Đào Vũ có nhiều bài báo đã xuất bản, gần đây nhất là bài báo đăng trên tạp trí quốc tế: The impact of early rehabilitation in ICU for Covid 19 patients. Disability and rehabilitation