NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Giảng viên Nguyễn Thị Phương Thảo tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Thái Nguyên năm 2011.

Sau đó tiếp tục theo học và tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Tai Mũi Họng tại Đại học Y Hà Nội năm 2016.

Hiện tại giảng viên Nguyễn Thị Phương Thảo đang là bác sĩ phụ trách chuyên môn phòng khám tai mũi họng kiêm phó phụ trách của PKĐK Trường Đại học Y tế Công Cộng.