Ngày 14 – 15/11/2020 cán bộ khoa Y học lâm sàng là TS.BS.Trần Quốc Lâm (Bộ môn Ngoại)  và BS.Nguyễn Thị Hiền Lương ( Bộ môn Phục hồi chức năng) trường Đại học Y tế công cộng đã tham gia Hội nghị giáo dục Y khoa toàn quốc lần thứ 4 với chủ đề “ Hợp tác trong đổi mới đào tạo y khoa”. Hội nghị là cơ hội để các nhà lãnh đạo, quản lý và chuyên gia giáo dục của các trường, các đối tác trong đào tạo lĩnh vực sức khỏe chia sẻ, thảo luận và đưa ra những giải pháp đổi mới và hợp tác trong giáo dục Y khoa. Đặc biệt đào tạo Y khoa trong giai đoạn đại dịch Covid 19 cũng được các nhà chuyên gia giáo dục trao đổi và thảo luận nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế cho đất nước.