Nguyễn Thị Minh Thủy

PGS. TS. BS. Nguyễn Thị Minh Thủy - nguyên Trưởng Bộ môn Phục hồi chức năng, trường Đại học Y tế Công cộng. Là Bác sĩ đa khoa, tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Y khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 2003. Ngoài ra, PGS Thủy còn là Phó tổng thư ký Hội PHCN Việt Nam.

PGS Nguyễn Thị Minh Thủy đã tham gia giảng dạy nhiều năm về Phục hồi chức năng và Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Bên cạnh đó, PGS Thủy cũng tham gia công tác khám bệnh và PHCN nhiều năm tại cơ sở y tế.

PGS Thủy liên tục tham gia nghiên cứu, hướng dẫn các học viên cao học và NCS, và có nhiều bài báo xuất bản về PHCN trong nước và quốc tế. PGS Thủy là chủ biên nhiều sách chuyên ngành về PHCN, PHCN DVCĐ.

PUBLICATION

Research work

Nguyen Thi Minh Thuy, Nguyen Huu Chut et all (2004-2016), Early identification of disability in children under 6 years old in Ha Noi. Hanoi Department of Science and Technology

Nguyen Thi Minh Thuy, Tran Quy Tuong et all (2015), Assessment of the capacity of rehabilitation service system in Vietnam, Ministry of Health

Nguyen Thi Minh Thuy, Cao Thi Thu Hoa, Pham Ngoc Tram, Than Thi Nhung (2014), Assessment of implementation of Health insurance Law in Ha Noi, Vietnam Danish Embassy.

Thien Tran, Nguyen Thi Minh Thuy, Pham Ngoc Tram (2012), Wheelchair User Satisfaction and Quality of Life Survey, University of Melbourne.

Nguyen Thi Minh Thuy, Cao Thi Thu Hoa, Pham Dung, Tran Trong Hai (2013), Assessment of health condition and access to health services of persons with disabilities who are the agent orange victims, HSPH.

Nguyen Thi Minh Thuy, Nguyen Anh Tu, Dang Thi Ha Trang (2009), Evaluation of Sanatorium and Rehabilitation hospitals in Vietnam, Ministry of Health.

Nguyen Thi Minh Thuy, Nguyen Thi Duc Hanh, Tran Khanh Long (2009), Application of information management model and assessment of impact of parenting education on disability and rehabilitation for children with disabilities under 6 years old in Hoai Duc district, Ha Tay province, Vietnam Newzeland Embassy.

Nguyen Thi Minh Thuy, Tran Trong Hai, Le Thi Thanh Huong, Nguyen Thi Trang Nhung, Nguyen Ngoc Bich, Nguyen Thuy Quynh (2009), Needs and service provision for person with disabilities in some regions of Red river Delta, Ministry of Health.

Nguyen Thi Minh Thuy, Hoang Van Huynh, Quach Ngoc Quyen, Dang Sy Duy, Micheal Palmer (2008), Disability prevalence and its related factors in the population of HSPH Chi Linh Demographic and Population Surveillance System, HSPH.

 

Published books

Nguyen Thi Minh Thuy and Tran Trong Hai (2010), Rehabilitation for persons with strange behaviors, down and autism, Ha Noi Medical Publisher.

Nguyen Thi Minh Thuy and Tran Trong Hai (2010), Rehabilitation for epilepsy persons, Ha Noi Medical Publisher.

Nguyen Thi Minh Thuy and Tran Trong Hai (2010), Rehabilitation for persons with hearing and speaking difficulties, Ha Noi Medical Publisher.

Nguyen Thi Minh Thuy and Tran Trong Hai (2010), Rehabilitation for persons with learning difficulties, down and autism, Ha Noi Medical Publisher.

Nguyen Thi Minh Thuy and Tran Trong Hai (2010), Rehabilitation for persons with vision difficulties, Ha Noi Medical Publisher.

Nguyen Thi Minh Thuy and Tran Trong Hai (2010), Rehabilitation for stroke persons, Ha Noi Medical Publisher.

Nguyen Thi Minh Thuy and Tran Trong Hai (2010), Rehabilitation for persons with movement difficulties, Ha Noi Medical Publisher.

Nguyen Thi Minh Thuy, Tran Trong Hai, Cao Minh Chau, Tran Van Chuong (2010), Manual on Community-based Rehabilitation, Education Publisher, pp. 42-62 and 112-137. Used for Bachelor of public Health.

Nguyen Thi Minh Thuy, Tran Trong Hai, Cao Minh Chau, Tran Van Chuong, Vu Thi Bich Hanh, Tran Thu Ha et all (2010), Ministry of Health: Guideline for management and Implementation for Community-based Rehabilitation program, Ha Noi Medical Publisher, pp. 18-81.

Nguyen Thi Minh Thuy, Tran Trong Hai (2010), Management in Community-Based Rehabilitation program, Ha Noi Medical Publisher.

Nguyen Thi Minh Thuy, Tran Trong Hai (2010), Agent Orange related diseases and disabilities, Ha Noi Medical Publisher.

Nguyen Thi Minh Thuy, Tran Trong Hai (2010), Introduction of Community-Based Rehabilitation, Ha Noi Medical Publisher.

 

 Working papers (2012-2017)

 

Nguyen Thi Minh Thuy, Tran Quy Cat, Do Chi Hung, Nguyen Thi Thu Hang (2017), Sensitivity and specificity of WHO tool to screening disability in children under 6 years old in Hoai Duc district 2016, Journal of Preventive Medicine, No 27(6), pp.139-145.

Nguyen Thi Minh Thuy, Tran Quy Cat, Do Chi Hung, Nguyen Thi Thu Hang (2017), Factors associated with the changes of knowledge of preschool teachers on early disability identification after one-year intervention in Hoai Duc, Hanoi, Journal of Preventive Medicine, No 27(5), pp.123-129.

Nguyen Thi Minh Thuy, Do Chi Hung, Nguyen Thi Thu Hang, Nguyen Thanh Lich (2017), Situation of disability in children under 6 years old in Hanoi 2015-2016, Journal of Preventive Medicine, No 27(5), pp. 117-122.

Nguyen Thi Minh Thuy, Tran Quy Cat, Khanh Thi Nhi, Hoang Thi Thanh (2017), Factors that related to the changes of knowledge of commune health staff on early identification in Hoai Duc district, Hanoi after one-year intervention, Journal of Military Pharmaco-Medicine,  No.8, pp. 27-32.

Nguyen Thi Minh Thuy, Dang Thi Huong, Hoang Thi Thanh (2017), Practice of preschool teachers on early disability identification in children under 6 years olds and its associated factors in Hoai Duc district, Hanoi, Journal of Clinical Pharmaco-Medicine, 12(7), 166-1719.

Nguyen Huu Chut, Nguyen Thi Minh Thuy, Nguyen Xuan Truong, Trinh Quang Dung, Nguyen Thi Huong Giang, Nguyen Thu Thuy (2017), Situation of early identification of children with disabilities in Hoai Duc, Hanoi 2014, Journal of Rehabilitation, Vol.1, pp.55-58.

Nguyen Huu Chut, Nguyen Thi Minh Thuy, Nguyen Xuan Truong, Nguyen Hong Tuyet (2017),  Disability prevalence among children under 6 years olds in Hoai Duc district, Hanoi 2014, Journal of Rehabilitation, Vol.2, pp.24-27.

Nguyen Huu Chut, Nguyen Thi Minh Thuy, Nguyen Xuan Truong, Trinh Quang Dung (2017), Review of the models of early disability identification, Journal of Rehabilitation, Vol.2, pp.28-30.

Nguyen Huu Chut, Nguyen Thi Minh Thuy, Nguyen Xuan Truong, Nguyen Xuan Hoa, Hoang Thi Thanh (2017), Factors that relate to the milestones of early disability identification, Journal of Rehabilitation, Vol.2, pp.59-62.

Nguyen Thi Minh Thuy, Tran Quy Cat (2017), Changes of knowledge of the commune health staff on early disability identification for children under 6 years olds after one-year intervention, Journal of Military Pharmaco-Medicine,  No. 6, pp. 13-18.

Nguyen Thi Minh Thuy, Tran Thi Kim Thoa, Dang Thi Ha, Tran Quy Cat (2017), Rehabilitation services provided at the District hospitals in Tuyen Quang province 2016, Journal of Rehabilitation, Vol.3, pp.15-19.

Tran Thi Kim Thoa, Nguyen Thi Minh Thuy, Tran Van Binh (2017), Situation of infrastructure, equipment and human resources for rehabilitation services at the district and provincial hospitals in Tuyen Quang province, Journal of Rehabilitation, Vol.3, pp.58-62.

Nguyen Thi Minh Thuy, Tang Van Phong, Trinh Quang Dung, Nguyen Thu Thuy (2017), Factors associated with the implementation of the procedure to deliver AFO for disable children at the Rehabilitation Department of National Pediatric Hospital 2017, Journal of Rehabilitation, Vol.4, pp.22-29

Nguyen Thi Minh Thuy, Tran Thi Kim Thoa, Dang Thi Ha (2017), Rehabilitation services provided at the Commune Health Stations in Tuyen Quang province 2016, Journal of Rehabilitation, Vol.4, pp.49-53.

Tran Thi Kim Thoa, Nguyen Thi Minh Thuy, Tran Van Binh (2017), Situation of infrastructure, equipment and human resources for rehabilitation services at the Commune Health Stations in Tuyen Quang province, Journal of Rehabilitation, Vol.4, pp.54-58.

Tang Van Phong,  Trinh Quang Dung, Nguyen Thi Minh Thuy, Nguyen Thi Huong Giang (2017), Implementation of procedure to deliver AFO for disable children at the Rehabilitation Department of National Pediatric Hospital 2017, Journal of Rehabilitation, Vol.4, pp.59-67.

Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Minh Thuy (2016), Practice of primary caregivers  who has children under 3 years old on early disability identification in Nam Thang commune, Tien Hai district, Thai Binh province 2015, Vietnam Journal of Public Health, Vol.42, pp.29-34.

Nguyen Huu Chut, Nguyen Thi Minh Thuy, Nguyen Xuan Truong (2016, Review on mothers’ knowledge and attitude on disability identification in young children, Journal of Military Pharmaco-Medicine,  No. 9, pp. 202-209.

Nguyen Thi Minh Thuy, Hoang Ngoc Diep (2016), Practice of commune health staff on early identification of disability in Hoai Duc, Hanoi, Vietnam Journal of Public Health, 40, 63-69.

Tran Quy Cat, Nguyen Thi Minh Thuy, Hoang Thi Thanh, Nguyen Thi Han (2016), Change of knowledge of preschool teachers on early detection of disability in under 6 years old children in Hoai Duc, Hanoi, Journal of Practical Medicine, 11(1027), pp.152-154.   

Hoang Ngoc Diep, Nguyen Thi Minh Thuy (2016), Knowledge of commune health staff on early detection of disability in under 6 years old children, Vietnam Journal of Public Health, Vol. 13, No 3(41), pp.36-41

Dang Thi Huong, Nguyen Thi Minh Thuy and Khanh Thi Nhi (2016), Knowledge of preschool teachers on early detection of disability in under 6 years old children: Journal of Education, Special issue, No 2, pp.130-132

Nguyen Huu Chut, Nguyen Thi Minh Thuy, Nguyen Xuan Truong (2016), Association factors that relate to Knowledge, Attitude and Practice on early detection of disability among mother with children under 12 months years old in Hoai Duc district, Hanoi in 2014, Journal of Practical Medicine, 9 (1022), pp.181-183.

Nguyen Huu Chut, Nguyen Thi Minh Thuy, Nguyen Xuan Truong (2016), Review of early detection of disability in children, Journal of Preventive Medicine, Volume XXVI, No 8(181), pp. 9-13.

Nguyen Huu Chut, Nguyen Thi Minh Thuy, Nguyen Xuan Truong (2016), Knowledge, Attitude and Practice on early detection of disability among mother with children under 12 months years old in Hoai Duc district, Hanoi in 2014, Journal of Practical Medicine, 9 (1021), pp.35-37.

Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Minh Thuy (2016), Knowledge of primary caregivers  who has children under 3 years old on early disability identification in Nam Thang commune, Tien Hai district, Thai Binh province, Vietnam Journal of Public Health, 40, 57-62.

Nguyen Thi Minh Thuy, Pham Thi Xuyen (2016), The implementation of routine clinical ward visits of nurses at Ha Dong general hospital in 2015, Journal of Practical Medicine, 1010, pp. 81-84.

Nguyen Thi Minh Thuy, Pham Thi Xuyen, Tran Quy Tuong (2016), Practice of routine clinical ward visits of nurses at Ha Dong general hospital in 2015, Journal of Practical Medicine, 1008, pp. 1-10.

Nguyen Thi Xuyen, Nguyen Thi Minh Thuy, Tran Quy Tuong (2016), Knowledge and attitude of nurses on routine clinical ward visits at Ha Dong general hospital in 2015, Journal of Practical Medicine, 1008, pp. 1-10.

Thuy Nguyen Thi Minh, Hoa Cao Thi Thu, Dung Pham, Thomas T Kane (2015), The severity of psychological depression and associated factors among Agent-Orange Victims with Disabilities in a rural area of Vietnam, Proceedings of the conference on stress management in Philadelphia, US, E-poster.

Nguyen Thuy Thi Minh, Nhung Than Thi, Thomas T Kane (2015), Burden of Care for Families with Autistic Children in Hanoi Vietnam, Proceedings of the conference Indo-Global Healthcare-2015, E-poster.

Nguyen Thuy Thi Minh, Nhung Than Thi, Thomas T Kane, Tram Pham Ngoc, Hoa Cao Thi Thu (2015), Health Problems among People With Disabilities and Their Utilization of Health Insurance to access Health Services in Hanoi Vietnam, Proceedings of the conference Indo-Global Healthcare-2015.

Ho Kim Ngan, Truong Quang Dat, Nguyen Thuy Thi Minh (2015), disability characteristics of elderly in mountainous communes of Tay Son district, Binh Dinh province, Journal of Practical Medicine, 985(11), pp. 22-25.

Ho Kim Ngan, Truong Quang Dat, Nguyen Thuy Thi Minh (2015), Disability prevalence and rehabilitation needs of elderly with disability in mountainous communes of Tay Son district, Binh Dinh province, Journal of Practical Medicine, 986(11), pp. 145-149.

Nguyen Thuy Thi Minh (2014), Factors associated to the access of rehabilitation services of persons with disabilities, Vietnam Journal of Public Health, Volume 30, pp. 35-40.

Tran Trong Hai, Nguyen Thuy Thi Minh, Cao Thi Thu Hoa, Pham Ngoc Tram (2014), Achievement of Community-Based Rehabilitation program for persons with disabilities, Journal of Practical Medicine, Vol. 912, pp.63-69.

Nguyen Thi Minh Thuy, Tran Khanh Long (2014), Changes of knowledge, attitude and practice of mothers who have children with disabilities in Hoai Duc district, Hanoi, after intervention, Journal of Practical Medicine, Vol. 912, pp.163-165.

Nguyen Thi Minh Thuy, Tran Khanh Long, Tran Thi Duc Hanh (2014), Impact of parenting education to rehabilitation access for children under 6 years old in Hoai Duc district, Journal of Practical Medicine, Vol. 912, pp.166-168.

Nguyen Thi Minh Thuy, Tran Thi Duc Hanh (2014), Associated factors to changes in the access to rehabilitation services of children under 6 years old in Hoai Duc district, Hanoi, after intervention, Journal of Practical Medicine, Vol. 912, pp.169-171.

Nguyen Thi Minh Thuy (2014), Associated factors to changes in the access to information provision services of parents who had children with disabilities under 6 years old in Hoai Duc district, Hanoi, Journal of Practical Medicine, Vol. 912, pp.169-171.

Nguyen Thi Minh Thuy, Le Thu ha (2014), Differences in biological, Social-economical characteristics and health service access among people with physical, illectual and multi-disabilities, Journal of Clinical Pharmaco-Medicine, 1(9), 93-99.

Phan Thi Hoang Ngan, Nguyen Thi Minh Thuy (2014), Community participation of persons with disability at labor age in Xuan Ha commune, Da Nang city, Vietnam Journal of Public Health, 32, pp. 49-54.

Nguyen Thi Minh Thuy, Nguyen Thi Thu Huong, Micheal Palmer (2014), associated factors to disability in Chi Linh district, Hai Duong province, Journal of Practical Medicine, 924(7), pp. 45-46.

Nguyen Thi Minh Thuy, Nguyen Thi Thu Huong (2014), associated factors to activity and participation limitation of people with disabilities in Chi Linh district, Hai Duong province, Journal of Practical Medicine, 924(7), pp. 62-64.

Nguyen Thi Minh Thuy, Nguyen Anh Tu, Tran Quy Tuong (2014), Situation of infrastructure and equipment of Sanatorium and Rehabilitation Hospital in Vietnam in 2010, Journal of Practical Medicine, 925(7), pp. 42-44.

Nguyen Thi Minh Thuy, Dang Thi Ha Trang, Tran Ngoc Nghi, Nguyen Thi Thu Hang (2014), Situation of Rehabilitation technique implementation of Sanatorium and Rehabilitation Hospital in Vietnam in 2010, Journal of Practical Medicine, 925(7), pp. 145-147.

Nguyen Thi Minh Thuy (2013), Access to information and rehabilitation services of persons with disabilities in some areas of Red River Delta, Journal of Military Pharmaco-Medicine, Vol. 38, No. 6, pp. 154-160.

Nguyen Thi Minh Thuy (2013), Need of medical care and rehabilitation services for persons with disabilities in Red River Delta, Journal of Military Pharmaco-Medicine, Vol. 38, No. 5, pp. 27-33.

Nguyen Thi Minh Thuy and Tran Trong Hai (2013), Need of assistance in daily living activities and social inclusion among people with disabilities, Vietnam Journal of Public Health, Vol. 28, No. 28, pp. 51-57.

Cao Thi Minh Ngoc and Nguyen Thi Minh Thuy (2013), Attitude, access to and sharing information on B virus infected Hepatitis among male immigrant workers aged 15-49 years in Yen Hoa, Cau Giay district, 2009, Journal of Preventive Medicine, Vol. 23, No. 3(139), pp. 97-102.

Do Minh Sinh, Nguyen Thi Minh Thuy, Vu Thi Tuyet Mai and Nguyen Thi Tuyet Duong (2013), Attitude of the elderly toward osteoporosis in Tam Thanh commune, Vu Ban district, Nam Dinh province, Journal of Practical Medicine, No. 862+863, pp. 224-228.

Nguyen Thi Minh Thuy and Helen L Berry (2013), Social capital and mental health among mothers in Vietnam who have children with disabilities, Global Health Action, Vol. 6, No. 18886, pp. 99-110

Micheal G. Palmer, Nguyen Thi Minh Thuy (2012), Mainstreaming health insurance for people with disabilities, Journal of Asian Economics, Vol. 23, No. 5, pp. 600-613.

Nguyen Huu Chut, Nguyen Thanh Liem, Nguyen Thi Minh Thuy (2012), Related factors to the improvement of motor function of glenohumeral joint in the children with the fibrosis of Delta muscle, Journal of Practical Medicine, Vol. 4, No. 815, pp. 11-13.

Nguyen Huu Chut, Nguyen Thanh Liem, Nguyen Thi Minh Thuy, Tran Manh Tung (2012), Changes in knowledge and practice of the parents who have children with the fibrosis of Delta muscle after of training them on home-based rehabilitation techniques, Journal of Practical Medicine, Vol. 22 No. 4(131), pp. 129-134.

Nguyen Hai Thuong and Nguyen Thi Minh Thuy (2012), Reproductive education for pupils with hearing impairment in Vietnam, Journal of Military Pharmaco-medicine, Vol.37, No. 2, pp. 22-37.

Do Minh Sinh and Nguyen Thi Minh Thuy (2012), Osteoporosis and related factors among elderly persons in Tam Thanh commune, Vu Ban district, Nam Dinh province, Vietnam Journal of Public Health, Vol. 26, No. 26, pp. 18-22.

Kyo Takahashi, Nguyen Thi Minh Thuy, Krisna C Poudel, Kayako Sakisaka, Masamine Jimba, Junko Yasuoka (2011), Social Capital and life satisfaction: a cross-sectional study on persons with musculoskeletal impairments in Hanoi, Vietnam, BMC, Vol. 11, No. 206, pp. 1-25.

Micheal Palmer, Thuy Nguyen, Teresa Neeman, Helen Berry, Terence Hull and David Harley (2012), Health care utilization, cost burden and coping strategies by disabilities status: An analysis of Vietnam National Health Survey, International Journal of Health planning and management, Vol. 26, e151-e168