Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Trường Đại học Y tế công cộng đã ghi nhân hoạt động nghiên cứu khoa học nghiêm túc của tập thể tác giả đề tài “Nhu cầu của người chăm sóc về chăm sóc và phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc hóa học Dioxin” do PGS.TS Hồ Thị Hiền làm chủ nhiệm đề tài.

Bệnh, tật do chất độc hóa học Dioxin - vũ khí được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam để lại là rất lớn, cần chăm sóc và phục hồi chức năng (PHCN) lâu dài, thậm chí suốt đời. Những tác động này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân nạn nhân mà còn ảnh hưởng lớn đến người chăm sóc của họ. Tuy nhiên, chế độ chính sách xã hội, y tế dành cho những nhóm đối tượng này còn nhiều hạn chế. Các nghiên cứu hiện nay ở Việt Nam chỉ có một số ít tập trung về nhu cầu của người chăm sóc của bệnh nhân sa sút trí tuệ và ung thư, trong đó có nhu cầu thông tin.

Người chăm sóc nạn nhân Dioxin không chỉ chăm sóc nạn nhân mà còn cả thế hệ con cháu của họ. Do đó, gánh nặng chăm sóc rất lớn. (Nguồn ảnh: Internet)

Do đó, đề tài “Nhu cầu của người chăm sóc về chăm sóc và phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc hóa học Dioxin” có tính thực tiễn cao, cung cấp thông tin về người chăm sóc, nhu cầu và thực trạng tiếp cận thông tin về chăm sóc và PHCN cho nạn nhân Dioxin. Đây là một trong số rất ít đề tài thực hiện về người chăm sóc và đặc biệt là người chăm sóc nạn nhân Dioxin trên thế giới và Việt Nam. 

          Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Trường Đại học Y tế công cộng đã ghi nhận hoạt động nghiêm túc của nhóm nghiên cứu. Kết quả đề tài đã đóng góp những thông tin khoa học hướng đến xây dựng các kế hoạch hỗ trợ người chăm sóc nạn nhân Dioxin, nâng cao hiệu quả chăm sóc và PHCN cho nạn nhân Dioxin trong tương lai.