Chiến tranh đã qua đi nhưng những hậu quả của chiến tranh vẫn còn dai dẳng, đặc biệt là hậu quả của chất độc màu da cam – chất độc hóa học (Dioxin). Trong nhiều năm, Đảng và nhà nước ta đã triển khai nhiều dự án, nhiều hoạt động nhằm đánh giá, can thiệp cải thiện chất lượng cuộc sống cho nạn nhân Dioxin

Từ năm 2006 Bộ Y tế đã tiếp nhận Dự án “Tổ chức phục hồi chức năng tại cộng đồng cho nạn nhân chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam” với 100% nguồn kinh phí từ Chính phủ Việt Nam. Dự án được giao cho Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện giai đoạn 1 đến hết năm 2013 kết thúc với kết quả làm thay đổi về nhận thức, thái độ, sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, người dân và chính bản thân người khuyết tật về vấn đề chăm sóc, hỗ trợ, tập luyện cho người NN/NKT trong công việc PHCN và hòa nhập cộng đồng.

Dự án được tiếp tục giai đoạn 2 từ năm 2014 đến 2016 để tiếp tục cải thiện tình trạng sức khỏe và qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của các nạn nhân dioxin và con cháu của họ mở rộng thêm 3 tỉnh so với giai đoạn 1. Trong giai đoạn này trường Đại học Y tế công cộng triển khai nhiều hoạt động chuyển giao kiến thức, tập huấn phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật và phục hồi chức năng cho các nạn nhân dioxin.

Giai đoạn 3 dự án “ Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc hóa học/dioxin” được triển khai từ 2018 – 2021. Trường Đại học y tế công cộng tiếp tục tham gia xây dựng website về Phục hồi chức năng, tập huấn chia sẻ kiến thức cũng như thực hiện các nghiên cứu về PHCN cho nạn nhân Dioxin.