BÙI LINH CHI

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Phục hồi chức năng
  • Experience
  • Email

Giảng viên Bùi Linh Chi tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ đa khoa Đại học Y Hà Nội năm 2016. Sau khi tốt nghiệp đại học, BS. Bùi Linh Chi tiếp tục theo học chương trình Bác Sĩ Nội Trú, chuyên ngành Phục hồi chức năng tại Đại học Y Hà Nội trong thời gian 03 năm, hoàn thành tháng 8/2019.

Hiện tại, BSNT Bùi Linh Chi đang là giảng viên bộ môn Phục hồi chức năng, khoa Y học lâm sàng, Đại học Y tế công cộng đồng thời là Bác sĩ Phục hồi chức năng tại phòng khám đa khoa, đại học Y tế công cộng từ tháng 10/2019.

* Bài báo đã đăng tải

1, Đánh giá hiệu quả kết hợp kích thích điện chức năng trong điều trị bán trật khớp vai sau đột quỵ, Tạp chí Y Học Việt Nam.

2, “Bacterial bloodstream infections in a tertiary infectious diseases hospital in Northern Vietnam: aetiology, drug resistance, and treatment outcome”; links: https://link.springer.com/article/10.1186%2Fs12879-017-2582-7

* Đề tài nghiên cứu

1, Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị của bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do Stenotrophomonas maltophilia

2, Đánh giá hiệu quả kết hợp kích thích điện chức năng trên bệnh nhân bán trật khớp vai sau đột quỵ