Vũ Thị Thu Hiền

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    BS. Phục hồi chức năng
  • Experience
    20 năm
  • Email

BS chuyên ngành phục hồi chức năng, tốt nghiệp trường đại học y khoa Matxcova năm 1991. Công tác tại khoa Vật Lí Miễn Dịch tại bệnh viện K 5 năm, công tác tại khoa PHCN bệnh viện Xây Dựng 10 năm, công tác tại phòng khám trường đại học Y Tế Công Cộng từ tháng 1 năm 2018.