Trần Thị Mỹ Hạnh

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Bác sĩ đa khoa
  • Experience
  • Email

Học tại Trường Đại học Y Hà Nội niên khóa 1995- 2001. Sau khi tốt nghiệp, bác sỹ Hạnh công tác tại Khoa Y tế công cộng – Trường Đại học Y Hà Nội với vai trò trợ giảng. Từ năm 2003 đến nay, làm việc tại Trường Đại học Y tế công cộng. Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của bác sỹ Hạnh là các bệnh không lây nhiễm, già hóa dân số và một số vấn đề về chính sách y tế. Hướng dẫn học viên thực tập trong các khóa Thạc sỹ quản lý bệnh viện; Hướng dẫn học viên thực tập chương trình bệnh học tại các bệnh viện. Hỗ trợ hướng dẫn bảo vệ thành công nhiều thạc sỹ y tế công cộng và quản lý bệnh viện.

Hướng dẫn nhiều nhóm SV nghiên cứu khoa học đạt kết quả tốt. Là tác giả của 30 bài báo đăng trên tạp chí khoa học của Bộ Y tế và tạp chí khoa học trong nước. Tham gia và là đồng tác giả trong 2 bài báo quốc tế về lĩnh vực tăng huyết áp. Là cán bộ kiêm nhiệm tại BV Tim Hà Nội, được phân công nhiệm vụ Phụ trách Phòng Đào tạo - Trung tâm ĐT và CĐT của BV.
Ngoài ra BS Hạnh tham gia một số hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, cứu trợ trẻ em, vị thành niên có hoàn cảnh đặc biệt