Đỗ Chí Hùng

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Bác sĩ phục hồi chức năng
  • Experience
    30 năm
  • Email

Bs chuyên ngành PHCN, tốt nghiệp trường đại học Y Hà Nội năm 1987, đã học chuyên khoa cấp I, thạc sĩ, tiến sĩ tại trường Y Hà Nội. Công tác tại bệnh viện E 30 năm. Công tác tại trường đại học Y tế công cộng từ năm 2016. Đã hướng dẫn 1 thạc sĩ YTCC năm 2017