Nguyễn Khắc Liêm

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Bác sĩ đa khoa
  • Experience
    25 năm
  • Email

BS đa khoa Nội Nhi, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1990