Thạc sĩ Phạm Văn Hưng

Thạc sĩ – bác sĩ Phạm Văn Hưng

Giảng viên bộ môn Nhi- khoa YHLS

Quá trình học tập công tác:

  • Từ 2007 đến 2013: học Bác sĩ đa khoa Đại học Y Hải Phòng.
  • Từ 2014 đến 2016: học cao học Nhi tại Đại học Y Dược Hải Phòng.
  • Từ 10/ 2013 đến 10/ 2018: Công tác tại Bộ môn Nhi, Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.
  • Từ 11/2018  - 02/ 2021: Bác sĩ nhi khoa tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng.
  • Từ 03/ 2021 – nay: Bộ môn Nhi – khoa YHLS Đại học Y tế công cộng.