Nguyễn Đình Tỉnh

Ths.BS Nguyễn Đình Tỉnh tốt nghiệp Bs đa khoa tại Học viện Quân Y năm 2013, Thạc sỹ chuyên ngành
Nhi khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 2019.
Sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa Ths.BS Nguyễn Đình Tỉnh là bác sĩ điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện Bắc
Thăng Long Hà Nội. Ths.BS Nguyễn Đình Tỉnh có gần 10 năm kinh nghiệm tham gia khám chữa bệnh
chuyên ngành Nhi khoa
Hiện tại Ths.BS Nguyễn Đình Tỉnh đang là Giảng viên Bộ môn Nội Nhi thuộc khoa Y học lâm sàng Trường
Đại học Y tế Công cộng.