Cao Thị Hiền

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Cử nhân điều dưỡng
  • Experience
  • Email

CN Cao Thị Hiền tốt nghiệpcử nhân điều dưỡng đa khoa tại trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định năm 2015. Sau tốt nghiệp CN Hiền đã từng tham gia giảng dạy điều dưỡng tại trường trung cấp y dượcTuệ Tĩnh Hà Nội, làm điều dưỡng tại bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh. Năng lực chuyên môn giảng dạy điều dưỡng cơ bản, điều dưỡng chuyên ngành, điều dưỡng tại các tuyến cơ sở, thực hành điều  dưỡng.