Nguyễn Mai Anh

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Phục hồi chức năng
  • Experience
    9 năm
  • Email

CN Nguyễn Mai Anh tốt nghiệp cử nhân Phục hồi chức năng tại trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương năm 2010. Sau khi tốt nghiệp, CN Mai Anh công tác tại khoa Phục hồi chức năng trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương từ 2010 đến 6/2017 với vai trò giảng viên.

Năng lực chuyên môn: giảng dạy lý thuyết, thực hành và lâm sàng; tham gia xây dựng chương trình đào tạo cho đối tượng chính quy và các lớp ngắn hạn; tham gia điều trị lâm sàng tại khoa PHCN.

Công tác tại bộ môn PHCN - khoa YHLS trường Đại học Y tế công cộng từ 11/2017.