Nguyễn Thị Thanh Nhiệm

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Thạc sĩ Y tế công công
  • Experience
  • Email

ThS Nguyến Thị Thanh Nhiệm tốt nghiệp Cử nhân Điều dưỡng Trường Đại học Y Hà Nội năm 2008 và hoàn thành khóa học ThS Y tế công cộng năm 2014. Sau khi tốt nghiệp Đại học, ThS Nhiệm công tác tại khoa Nội tiết - Chuyển hóa và Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Lão khoa Trung ương từ năm 2008- 6/2017. Năng lực chuyên môn: tổ chức các lớp đào tạo liên tục, đào tạo theo nhu cầu xã hội, đào tạo liên kết với các tổ chức như WHO các tổ chức Quốc tế. Giảng dạy điều dưỡng cơ bản, điều dưỡng chuyên ngành nội - Lão khoa, điều dưỡng tại các tuyến cơ sở. Công tác tại trường Y tế công cộng từ 6/2017 tại Khoa Y học Lâm Sàng.