Hồ Thị Hiền

  • Job
    Phó trưởng Khoa
  • Specialized
    Y tế công cộng
  • Experience
    15 năm
  • Email

PGS. TS. BS. Hồ Thị Hiền là giảng viên cao cấp, trường Đại học Y tế Công cộng, tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành y tế công cộng và y học cộng đồng tại trường Đại học Tổng hợp New South Wales, Sydney, Úc (2006).

PGS Hồ Thị Hiền đã tham gia giảng dạy nhiều năm tại các Khoa khoa học cơ bản, Khoa Khoa học xã hội – hành vi và giáo dục sức khỏe (phó trưởng bộ môn phòng, chống HIV/AIDS) trước khi là giảng viên tại Khoa Y học lâm sàng hiện nay.

Các môn học đã tham gia giảng dạy: Phương pháp nghiên cứu định tính (cơ bản và nâng cao), thống kê y tế (cơ bản và nâng cao), phòng chống HIV/AIDS, phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu kết hợp, đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng đồng, sức khỏe toàn cầu, đánh giá chương trình và dịch vụ y tế…

PGS Hồ Thị Hiền đã và đang hướng dẫn sinh viên quốc tế (4) và trong nước (50) bao gồm nghiên cứu sinh (4), chuyên khoa II (2), cao học (41), chuyên khoa I (5), khóa luận tốt nghiệp của cử nhân (5).

PGS Hiền liên tục tham gia nghiên cứu và có nhiều bài báo xuất bản về hành vi sức khỏe trong nước và quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS, sức khỏe sinh sản, dân số, nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. PGS Hồ Thị Hiền là chủ biên nhiều sách chuyên ngành đặc biệt là về phương pháp nghiên cứu định tính (cơ bản và nâng cao), nghiên cứu khoa học, và về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS.

Đồng thời, BS Hồ Thị Hiền là bác sĩ nội khoa có nhiều năm kinh nghiệm khám chữa bệnh tại cơ sở y tế.

Sách đã xuất bản

Ho H.T. (ed in chief), Qualitative Research Methods, 2015 (second edition), Labour and Social Sciences Publishing House, Vietnam.

Ho H.T., Data collection in Mixed Methods Research. In Mixed methods research, Nguyen, H. T., (ed.), Social Labour Publishing, 2013.

Ho, H.T., (ed in chief), Research Proposal Design in HIV/AIDS, Transportation Publishing House, Hanoi, 2015.

Ho, H.T., Qualitative Research Methods: the applications of scenario based learning teaching method, for teaching bachelors of public health - lecturers’ book. Medical Publishing House, 2010.

Ho, H.T., Qualitative Research Methods: the applications of scenario based learning teaching method, for teaching bachelors of public health - lecturers’ book. Medical Publishing House, 2010.

La, Q. N., Ho, H.T., Participatory Rapid Assessment, the applications of scenario based learning teaching method, for teaching of bachelors of public health - students’ book. Medical Publishing House, 2010.

La, Q. N., Ho, H.T., Participatory Rapid Assessment, the applications of scenario based learning teaching method, for teaching of bachelors of public health - students’ book. Medical Publishing House, 2010.

Ho, H.T., (ed. in chief), HIV/AIDS Prevention and Control – for Bachelor in Public Health, Ministry of Health, Social and Labour Publishing House, 2016.

Ho, H.T., (ed. in chief), HIV Testing and Counselling – for Bachelor in Preventive Medicine Testing, Hanoi School of Public Health, 2016.

Ho, H.T., (ed in chief), HIV Testing and Counseling, Transportation Publishing House, Hanoi, 2015.

Ho, H.T., (ed in chief), Qualitative Research Methods, 2nd ed., Social Labour Publishing, 2015.

Ho, H.T., Tran, B.H., Do, T.T.H., La, C.M, Duong, T.K., Koester, S. Current situation of injecting drug use and service utilization among injecting drug users in Chi Linh, Hai Duong: findings from a qualitative study. Oral presentation, 6th Vietnam Public Health Conference, 2010.

Ho, H.T., Culture, Risk, and Vulnerability to Blood-Borne Viruses among Ethnic Vietnamese Injecting Drug Users, Unpublished PhD dissertation, University of New South Wales, Sydney, Australia, 2006.

Bài báo đã xuất bản

Maher, L., Ho, H.T. (2009).  Overdose beliefs and management practices among ethnic Vietnamese heroin users in Sydney, Australia. Harm Reduction Journal, 6(6). PMID: 19397811 (highly accessed paper).

Ho, H., Maher, L. (2008). Co Vay Co Tra (What Goes Around Comes Around): Culture, Risk and Vulnerability to Blood-borne Viruses among ethnic Vietnamese Injecting drug users. Drug and Alcohol Review, 27(4), 420-428. PMID: 18584393

Ho, H.T., Rahman, Z., Rifkin, W., Koester, S., Stephenson, N., Maher, L. (2009). Understanding the Influence of Culture on Sexual Beliefs and Risks among Ethnic Vietnamese Injecting Drug Users (IDUs). Culture, Health & Sexuality, 11, Supplement 1:1-135, 51.

Ho, H.T, Le, G.M., Dinh, T.T., Female sex workers who use amphetamine-type substances (ATS) in three cities of Vietnam: the use, attitudes and sexual risks related to HIV/AIDS, Global of Public Health, 8 (5), 2013.

Hien Thi Ho, Zarah Rahman, Jacqueline Rudolph and Lisa Maher, Cultural context and attitudes towards and practices of condom use: Findings from a study among Vietnamese Injecting Drug Users in Australia. Vietnam Journal of Public Health, English edition, 3(2), 2015.

Pham Nguyen Ha, Myroslava Protsiv, Mattias Larsson, Ho Thi Hien, et al. Stigma, an important source of dissatisfaction of health workers in HIV response in Vietnam: a qualitative study. BMC Health Services Research, 2012. 12 (474).

Pham Nguyen Ha, Myroslava Protsiv, Mattias Larson, Ho Thi Hien, Daniel H. de Vries, Anna Thorson, 2010. Managers’ perceptions of job satisfaction in HIV prevention and control in Vietnam: a qualitative study. Journal of Practical Medicine, Vol. 742-743, pp.609-622.