PGS. TS. BS. Hồ Thị Hiền

 • Job
  Phó Trưởng Khoa, Giảng viên cao cấp
 • Specialized
  Y tế Công cộng và Y học Cộng đồng, Bác sĩ nội khoa
 • Experience
  25 years
 • Email

- PGS. TS. BS. Hồ Thị Hiền là Giảng viên Cao cấp, Bác sĩ Đa khoa (1997), Tiến sĩ chuyên ngành Y tế công cộng và Y học cộng đồng (Khoa Y, Đại học Tổng hợp New South Wales, Sydney, Úc) (2006).

- Giảng viên cao cấp danh dự, Khoa Y, Đại học Tổng hợp Queen, Belfast, UK. 

- Có chứng chỉ hành nghề nội khoa và có nhiều năm kinh nghiệm khám chữa bệnh tại cơ sở y tế (bệnh viện, phòng khám quốc tế).

Giảng dạy: PGS Hồ Thị Hiền đã tham gia giảng dạy nhiều năm tại các Khoa khoa học cơ bản (Bộ môn Dịch tễ - Thống kê Y sinh học), Khoa Khoa học xã hội – Hành vi và giáo dục sức khỏe (Phó trưởng Bộ môn phòng, chống HIV/AIDS) trước khi là giảng viên phụ trách Khoa Y học lâm sàng từ khi thành lập khoa đến nay. 

Các môn học tham gia giảng dạy: Phương pháp nghiên cứu định tính (cơ bản và nâng cao), thống kê y tế (cơ bản và nâng cao), Phòng chống HIV/AIDS, Các bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm, phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu kết hợp, đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng đồng, Triệu chứng bệnh học Ngoại -Sản, Triệu chứng học Nội Nhi, Sơ cấp cứu, Sức khỏe toàn cầu, đánh giá chương trình và dịch vụ y tế.

Hướng dẫn sinh viên: Sinh viên cao học quốc tế (7) và trong nước (82); bao gồm nghiên cứu sinh (5), chuyên khoa II (12), thạc sĩ (60), chuyên khoa I (5), khóa luận tốt nghiệp của cử nhân (5). Hướng dẫn sinh viên thực hành lâm sàng tại bệnh viện, hướng dẫn thực tập sinh quốc tế (Mỹ) (5)

Nghiên cứu: PGS Hiền tham gia nhiều nghiên cứu và có nhiều bài báo xuất bản trong nước và quốc tế liên quan đến hành vi sức khỏe, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS, các bệnh không lây nhiễm (ung thư, đái tháo đường, tăng huyết áp), sức khỏe sinh sản, phục hồi chức năng, nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng.

Xuất bản sách: PGS Hồ Thị Hiền là chủ biên nhiều sách chuyên ngành đặc biệt là về phương pháp nghiên cứu định tính (cơ bản và nâng cao), thiết kế đề cương nghiên cứu, sách về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS.

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

 • Ho H.T. (ed in chief), Qualitative Research Methods, 2015 (2nd ed.), Labour and Social Sciences Publishing House, Vietnam.
 • Ho H.T., Data collection in Mixed Methods Research. In Mixed methods research, Nguyen, H. T., (ed.), Social Labour and Social Science Publishing House, 2013.
 • Ho, H.T., (ed in chief), Research Proposal Design in HIV/AIDS, Transportation Publishing House, Hanoi, 2015.
 • Ho, H.T. Qualitative Research in Hospital Settings. In Research Methods in Hospital Settings. Hanoi University of Public Health, Medical Publishing House. 2018. pp. 133-146.
 • Ho, H.T., Qualitative Research Methods: the applications of scenario based learning teaching method, for teaching bachelors of public health - lecturers’ book. Medical Publishing House, 2010.
 • Ho, H.T., Qualitative Research Methods: the applications of scenario based learning teaching method, for teaching bachelors of public health - lecturers’ book. Medical Publishing House, 2010.
 • La, Q. N., Ho, H.T., Participatory Rapid Assessment, the applications of scenario based learning teaching method, for teaching of bachelors of public health - students’ book. Medical Publishing House, 2010.
 • La, Q. N., Ho, H.T., Participatory Rapid Assessment, the applications of scenario based learning teaching method, for teaching of bachelors of public health - students’ book. Medical Publishing House, 2010.
 • Ho, H.T., Culture, Risk, and Vulnerability to Blood-Borne Viruses among Ethnic Vietnamese Injecting Drug Users, Unpublished PhD dissertation, University of New South Wales, Sydney, Australia, 2006.

Một số xuất bản Quốc tế

·       Ho, H., Maher, L. (2008). Có vay có trả (What Goes Around Comes Around): Culture, Risk and Vulnerability to Blood-borne Viruses among ethnic Vietnamese Injecting drug users. Drug and Alcohol Review, 27(4), 420-428. PMID: 18584393.

·       Maher, L., Ho, H.T. (2009).  Overdose beliefs and management practices among ethnic Vietnamese heroin users in Sydney, Australia. Harm Reduction Journal, 6(6). PMID: 19397811. https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1477-75... (highly accessed).

·       Ho, H.T., Rahman, Z., Rifkin, W., Koester, S., Stephenson, N., Maher, L. (2009). Understanding the Influence of Culture on Sexual Beliefs and Risks among Ethnic Vietnamese Injecting Drug Users (IDUs). Culture, Health & Sexuality, 11(Suppl 1):1-135, 51.

·       Pham Nguyen Ha, Myroslava Protsiv, Mattias Larson, Ho Thi Hien, Daniel H. de Vries, Anna Thorson, 2010. Managers’ perceptions of job satisfaction in HIV prevention and control in Vietnam: a qualitative study. Vietnam Journal of Practical Medicine, Vol. 742-743, pp.609-622.

·       Pham Nguyen Ha, Myroslava Protsiv, Mattias Larson, Ho Thi Hien, Daniel H. de Vries, Anna Thorson, 2012. Stigma, an important source of dissatisfaction of health workers in HIV response in Vietnam: A qualitative study, BMC Health Services Research, 12(1): 474. DOI: 10.1186/1472-6963-12-474.

·       Bich Huu Tran, Ha Thanh Nguyen, Hien Thi Ho, Cuong Viet Pham, Vui Thi Le, Anh Vu Le. The Chi Linh Health and Demographic Surveillance System (CHILILAB HDSS). 2013. International Journal of Epidemiology42(3), pp.750–757, https://doi.org/10.1093/ije/dyt053

·       Ho, H.T*, Le, G.M., Dinh, T.T., Female sex workers who use amphetamine-type substances (ATS) in three cities of Vietnam: the use, attitudes and sexual risks related to HIV/AIDS, Global of Public Health, 8 (5), 2013. DOI: 10.1080/17441692.2013.790459.

·       Pham, HN, Nguyen CTK, Ho HT, Larsson M, Pharris A., HIV-related stigma: Impact on healthcare workers in Vietnam. Global Public Health, 2013.  8(Suppl 1):S61-74. DOI: 10.1080/17441692.2013.799217.

·       Hien Thi Ho, Zarah Rahman, Jacqueline Rudolph and Lisa Maher, Cultural context and attitudes towards and practices of condom use: Findings from a study among Vietnamese Injecting Drug Users in Australia. Vietnam Journal of Public Health, English edition, 3(2), 2015.

·       Nguyen Ai Hong, Zwanikken Prisca, Ho Hien, Dinh Cong Thuc, Nguyen Trong Nhan. Factors determining dropping out from treatment among methadone clients: a qualitative study in Can Tho City, Vietnam, HIV/AIDS Review, 2017, 16: 32-39. https://doi.org/10.5114/hivar.2017.65235

        ​​Fabien Taieb, Tran Hong Tram, Hien Thi Ho, Van Anh Pham, Huong Lan Nguyen, Ba Hien Pham, Linh An Tong, Edouard Tuaillon, Eric Delaporte, Anh Tuan Nguyen. Evaluation of Two Techniques for Viral Load Monitoring Using Dried Blood Spot in Routine Practice in Vietnam (French National Agency for AIDS and Hepatitis Research 12338), Open Forum Infectious Diseases, Volume 3, Issue 3, Summer 2016, ofw142, https://doi.org/10.1093/ofid/ofw142

·       Do Thi Vinh, Hien Thi Ho*, Tri Manh Nguyen, Huynh Khac Do. Sexual violence and the risk of HIV transmission in sexual partners of male injecting drug users in Tien Du district, Bac Ninh province of Vietnam, Health Care for Woman International, 39(4), 2018, pp. 404- 414. https://doi.org/10.1080/07399332.2017.1423315

·       Fabien Taieb, Tram Tran Hong, Hien Thi Ho et al. First field evaluation of the optimized CE marked Abbott protocol for HIV RNA testing on dried blood spot in a routine clinical setting in Vietnam. PLOS ONE, 2018. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191920

·       Jenkins C, Ngan TT, Ngoc NB, Hien HT, Anh NH, Lohfeld L, Donnelly M, Van Minh Hoang, Murray L. Experiences of accessing and using breast cancer services in Vietnam: a descriptive qualitative study. BMJ Open, 2020 Mar 24; 10(3):e035173. doi: 10.1136/bmjopen-2019-035173

·       Olinda Santin, Chris Jenkins, Hoa Le Phuong Nghiem, Gillian Prue, Joanne Reid, Lynne Lohfeld, Hien T Ho*.The development of a web‐based resource to provide information and psychosocial support to informal cancer carers in hospitals in Vietnam, Psycho-Oncology, 2020, https://doi.org/10.1002/pon.5368

·       Madec Y, T, Nguyen AT…. Ho, HT, Taieb F. Feasibility of dried blood spots for HIV viral load monitoring in decentralized area in North Vietnam in a test-and-treat era, the MOVIDA project  PLOS ONE, 2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7145146