Bộ môn Ngoại Sản được tách ra từ Bộ môn Bệnh thông thường của khoa Y học cơ sở để đáp ứng nhu cầu đào tạo và khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa trường Đại học Y tế công cộng.

Nhiệm vụ của bộ môn:

  • Giảng dạy triệu chứng và điều trị cơ bản trong Ngoại khoa – Sản khoa cho các đối tượng sinh viên Cử nhân Y tế công cộng, Xét nghiệm y học dự phòng, Cử nhân dinh dưỡng…
  • Hướng dẫn sinh viên học lâm sàng thực hành tại các bệnh viện có khoa ngoại, sản trong địa bàn Hà Nội.
  • Nghiên cứu khoa học và tư vấn các vấn đề sức khỏe nhằm nâng chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao vị thế của Nhà trường trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học.